Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to Tp.HCM - Children house Dist.5 - English Club. We hope you enjoy your visit.


CLB Ngoại Ngữ thuộc khoa phương pháp nhà thiếu nhi Quận 5.
Địa điểm: 211A Hồng Bàng Q.5 Tp HCM.
Thời gian sinh hoạt: 14h - 17h chủ nhật hàng tuần.
Hăy đến và tham gia cùng chúng tôi, WELCOME ALL !!


Posted Image


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:


Username:   Password:
Add Reply
Trường ca: Ba em trồng khoai lang; Tuyệt đỉnh của ca nhảm
Topic Started: Apr 26 2010, 03:27 PM (6,631 Views)
Dr.M
Member Avatar
Đâm Lao Đại Hiệp
Ba em trồng khoai lang

Đào lên thấy khoai ḿ

Thật là điều vô lư

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, bảo rằng:

Ba em trồng khoai môn

Đào lên thấy khoai từ

Thật là điều vô lư

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, bảo rằng:

Ba em trồng khoai tây

Đào lên thấy củ hành

Thật là điều vô lư

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, bảo rằng:

Ba em trồng nha đam

Đào lên thấy củ gừng

Thật là điều vô lư

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, bảo rằng:

Ba em trồng dưa gang

Đào lên thấy dưa chuột

Thật là điều vô lư

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, bảo rằng:

Ba em trồng sakê

Mà sao trái ra dừa?

Đó cực ḱ vô lư!

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba liền viết lá đơn

Đem lên đồn công an

Tờ mờ sáng hôm sau

Ba em đánh xe ḅ

Đi đến đồn công an

Sau 1 hồi suy nghĩ

Ba em, bước vào, ba em, thấy rằng:

Hôm nay thứ 7, cơ quan nghỉ.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
masoidoimeo
Member Avatar
Sea_gulls
bao nhảm luôn.hix
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Funbox · Next Topic »
Add Reply